Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Dobovec 18
1423 Dobovec
tel.: 03/56-39-148
Oskrbovana iz Zagorja ob Savi

Zavetnica: sv. Ana