Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Stalni diakon: Branko Nimac

Čemšenik 7
1413 Čemšenik
tel.: 059/977-114
Oskrbovana iz Izlak

Zavetnica: Marija vnebovzeta