Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Šilar

Rimska c. 35
1353 Borovnica
tel.: 01/75-46-022

Zavetnik: sv. Miklavž, škof

Več na …