Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Kapistran Burja

Ajdovska c. 24
4264 Bohinjska Bistrica
tel.: 04/57-47-000

Zavetnik: sv. Miklavž, škof