Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Duhovni pomočnik:  Matija Selan

Bohinjska Bela 1
4263 Bohinjska Bela
tel.: 04/57-20-200
Oskrbovana z Bleda

Zavetnik: sv. Marjeta, mučenka