Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Simon Virant

Fara 18
1385 Nova vas
tel.: 01/70-98-930

Zavetnik: sv. Mihael, nadangel

Več na …