Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Karel Markuš

Blagovica 9
1223 Blagovica
tel.: 01/72-34-034
[email protected]

Zavetnik: sv. Peter, apostol