Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Očkon
Stalni diakon: Boštjan Koprivec

Bevke 42
1358 Log pri Brezovici
tel.: 01/75-69-853
[email protected]

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa