Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Igor Jereb

Na Vidmu 35
4201 Zgornja Besnica
tel.: 04/25-03-177

Zavetnik: sv. Egidij (Tilen), opat

Več na …