Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Maks Ipavec

Begunje pri Cerknici 29
1382 Begunje pri Cerknici
tel.: 01/70-56-278

Zavetnik: sv. Jernej, apostol

Več na …