Marjan Smerke – Družina d.o.o.

Župnik: dr. Matjaž Ambrožič

Begunje na Gorenjskem 56 a
4275 Begunje na Gorenjskem
tel.: 04/53-33-251

Zavetnik: sv. Urh, škof

Več na …