Ljubljanski stolni kapitelj je hkrati s škofijo ustanovil cesar Friderik III. 6. decembra 1461 in ga je potrdil papež Pij II. 6. septembra 1462. Stolni ali kolegiatni kapitelj kanonikov je zbor duhovnikov, katerega naloga je, da opravlja slovesnejša bogoslužna opravila v stolnih ali kolegiatnih cerkvah ter prevzema naloge v vlogi ožjih škofovih sodelavcev, ki mu dodeli krajevni škof. Deluje na osnovi statuta, ki ga potrdi krajevni škof (prim. ZCP kann. 503–510).

Kanoniki z imenovanjem pridobijo tudi častna zunanja znamenja, ki so: svetinja z verižico in rdeče obrobljen talar z rdečim pasom, v koru in pri liturgičnih opravilih pa nosijo še rdečo moceto nad roketom in biret rdeče barve.

Stolni kapitelj
msgr. dr. Franc Šuštar, pomožni škof in generalni vikar, stolni dekan
msgr. dr. Anton Jamnik, pomožni škof
prelat Jožef Lap, stolni prošt
Janez Celar, kapiteljski kancler
prelat Anton Slabe, penitenciar
msgr. Peter Zakrajšek
msgr. mag. Franci Petrič, arhidiakon
msgr. dr. Jože Plut, arhidiakon
prelat Anton Markelj

Upokojeni kanoniki
prelat Rafko Lešnik
prelat dr. Borut Košir
prelat dr. France Oražem
prelat Vinko Vegelj

Častni kanoniki
dr. France Gorjup
Alojzij Grebenc
Janez Kebe
mag. Tomaž Nagode
dr. Edo Škulj

Ljubljanski stolni kapitelj je hkrati s škofijo ustanovil cesar Friderik III. 6. decembra 1461 in ga je potrdil papež Pij II. 6. septembra 1462. Stolni ali kolegiatni kapitelj kanonikov je zbor duhovnikov, katerega naloga je, da opravlja slovesnejša bogoslužna opravila v stolnih ali kolegiatnih cerkvah ter prevzema naloge v vlogi ožjih škofovih sodelavcev, ki mu dodeli krajevni škof. Deluje na osnovi statuta, ki ga potrdi krajevni škof (prim. ZCP kann. 503–510).

Kanoniki z imenovanjem pridobijo tudi častna zunanja znamenja, ki so: svetinja z verižico in rdeče obrobljen talar z rdečim pasom, v koru in pri liturgičnih opravilih pa nosijo še rdečo moceto nad roketom in biret rdeče barve.

Stolni kapitelj
msgr. dr. Franc Šuštar, pomožni škof in generalni vikar, stolni dekan
msgr. dr. Anton Jamnik, pomožni škof
prelat Jožef Lap, stolni prošt
Janez Celar, kapiteljski kancler
prelat Anton Slabe, penitenciar
msgr. Peter Zakrajšek
msgr. mag. Franci Petrič, arhidiakon
msgr. dr. Jože Plut, arhidiakon
prelat Anton Markelj

Upokojeni kanoniki
prelat Rafko Lešnik
prelat dr. Borut Košir
prelat dr. France Oražem
prelat Vinko Vegelj

Častni kanoniki
dr. France Gorjup
Alojzij Grebenc
Janez Kebe
mag. Tomaž Nagode
dr. Edo Škulj