Splošen statističen pregled o nadškofiji (1. 1. 2021)

Število prebivalcev Število katoličanov Število dekanij Število župnij Površina v km2
Nadškofija Ljubljana 796.589 545.012 15 221 6134

Škofijski duhovniki: 263 (1. 1. 2022)
Redovni duhovniki: 126 (1. 1. 2022)
Stalni diakoni: 19 (1. 1. 2022)
Bogoslovci: 10 (1. 1. 2022)
Katoliških vzgojnih ustanov: 12
Katoliških dobrodelnih ustanov: 9
Lokalne laiške organizacije in združenja: 3
Narodne laiške organizacije in združenja: 16
Mednarodne laiške organizacije in združenja: 21
Cerkvenih ustanov za oblikovanje mladine: 8
Centrov in ustanov za oblikovanje laikov: 5

Splošen statističen pregled o nadškofiji (1. 1. 2021)

Škofijski duhovniki: 263 (1. 1. 2022)
Redovni duhovniki: 126 (1. 1. 2022)
Stalni diakoni: 19 (1. 1. 2022)
Bogoslovci: 10 (1. 1. 2022)
Katoliških vzgojnih ustanov: 12
Katoliških dobrodelnih ustanov: 9
Lokalne laiške organizacije in združenja: 3
Narodne laiške organizacije in združenja: 16
Mednarodne laiške organizacije in združenja: 21
Cerkvenih ustanov za oblikovanje mladine: 8
Centrov in ustanov za oblikovanje laikov: 5