Kapela Marije Snežne

Župnijski urad: Stranje


Več let se je govorilo o kapeli na Veliki planini. A samo govorilo. Zbrali so že kar nekaj denarja in ob tem naleteli na nasprotovanja s strani lastnikov planine. Nekateri so se bali, da bo vzela preveč trave, potem se niso mogli zediniti kje naj stoji: ali na Mali, Veliki, Gojški … Nekateri so se bali, da bo s kapelico nad planino cela vrsta nesreč in nezgod. Naj bodo ohranjene besede zadnjega solastnika Velike Planine: »Preje bo prišel hudič z neba, kakor kapelica na planino.« Že te besede kažejo na to, da je imela kapelica veliko nasprotnikov. Prišlo je leto 1936. Misijonar Trontelj iz Ljubljane je ob neki priliki omenil, da bi se lahko darovala maša tudi na prostem. Tako je prišlo do prve maše na Veliki planini 15. 8. 1936. Opravil jo je misijonar Godina Jožef iz Grobelj.  Želja po kapelici pa je rasla. Ustanovili so odbor. Ljudje bi imeli kapelico takoj, komaj so imeli zbran prvi denar. »Ali kapelica ali denar nazaj« so vpili ljudje. Bili so v dilemi iz kakšnega materiali naj jo gradijo ali les ali opeka. Odločili so se za les v slogu tamkajšnjih koč. Kdo naj bo patron kapelice? Marija Snežna ali Bernardka lurška. Zmagala je Marija Snežna. Kapelica je bila blagoslovljena 31.7. 1938 leta.

Kapela je bila ob koncu 2 sv. vojne požgana. Vsa leta po vojni so tekla prizadevanja za obnovo kapele na Veliki planini. Po dolgoletnih prizadevanjih za pridobitev dovoljenj, je  v začetku maja 1988 stekla akcija za obnovo kapele. Za prvomajske praznike so bili izkopani temelji, po treh mesecih pa je bila kapela pripravljena za blagoslov. Ni bilo človeka, ki ne bi bil pripravljen pomagati pri obnovi. Isti dan, ko je bil blagoslov kapele, so v procesiji prenesli od sv. Primoža sliko Marije Snežne, ki je bila tu shranjena od konca vojne. 7. 8. je kapelo blagoslovil nadškof dr. Alojzij Šuštar pred več kot 6.000 ljudi.

Besedilo iz spletne strani župnije Stranje

Več na …