Tebi, krščanska duša, je ves svet tempelj božji. Ko vidiš ljubo sonce, gledaš malo travico, slišiš škrjančka žvrgolenje – razveseli se, povzdigni roke in srce ter poveličaj modrega Stvarnika!

Blaženi Anton Martin Slomšek

Objavljeno 26. 09. 2015

Podobni prispevki