Bog je vsemogočni Oče. Njegovo očetovstvo in moč se medsebojno osvetljujeta. Svojo očetovsko vsemogočnost namreč kaže z načinom, kako skrbi za naše potrebe (prim. Mt 6,32); z darom posinovljenja (“In jaz vam bom Oče in vi boste moji sinovi in hčere, tako govori vsemogočni Gospod”: 2 Kor 2,18); končno s svojim neskončnim usmiljenjem, ker izkazuje svojo moč najbolj prav s svobodnim odpuščanjem grehov.
KKC 270

Objavljeno 20. 09. 2013

Podobni prispevki