“Zavoljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom” (2 Kor 5,20)

Objavljeno 22. 02. 2012

Podobni prispevki