Sv. Frančišek Asiški je bil mistik in romar, ki je živel v preprostem in čudovitem sozvočju z Bogom, z ljudmi, z naravo in s samim seboj. V njem se do zadnjega vlakna neločljivo prepletajo skrb za naravo, pravičnost do revežev, vpetost v družbo in notranji mir. (LS 10)

Objavljeno 22. 06. 2021

Podobni prispevki