Beseda »pravičnost« je lahko sopomenka za zvestobo Božji volji z vsem svojim življenjem. Vendar pa, če bi ji dali preširok pomen, bi pozabili, da se ta izraža predvsem v pravičnosti do nezaščitenih.

Iskati pravičnost z lakoto in žejo po njej. To je svetost.

(papež Frančišek, GE 79)

Objavljeno 04. 11. 2019

Podobni prispevki