Ljubezen prevzema različne oblike, skladno z življenjskim stanom, h kateremu je poklican vsak posameznik. Že pred nekaj desetletji, ko je 2. vatikanski koncil spregovoril o apostolatu laikov, je podčrtal duhovnost, ki izhaja iz družinskega življenja.

(Papež Frančišek, AL 313)

Objavljeno 11. 09. 2017

Podobni prispevki