Enakost dostojanstva moškega in ženske nas navdaja z veseljem, da presežemo stare oblike diskriminacije in da si v družinah prizadevamo za vzajemno povezanost.

(papež Frančišek, AL 54)

Objavljeno 18. 07. 2017

Podobni prispevki