Mojzes je Izraelu dal mano, kruh iz nebes, s katerim je Bog sam hranil svoje ljudstvo. Jezus pa ne podarja ‘nekaj’, podarja sebe samega. On je ‘resnični kruh, ki prihaja iz nebes’. On je živa Očetova Beseda. V srečanju z Njim, se srečamo z živim Bogom.

Benedikt XVI.

Objavljeno 03. 08. 2015

Podobni prispevki