V posvečenem življenju Kristusovi verniki ob nagibanju Svetega Duha sklenejo od bliže hoditi za Kristusom, dati se nadvse ljubljenemu Bogu in, prizadevajoč si za popolno ljubezen v službi božjega kraljestva, označevati in naznanjati v Cerkvi veličastvo prihodnjega sveta.
KKC 916

Objavljeno 02. 02. 2013

Podobni prispevki