Živeti v nebesih pomeni “biti s Kristusom” (prim. Jn 14,3; Flp 1,23; 1 Tes 4,17). Izvoljeni živijo “v Kristusu”, vendar pa tukaj ohranijo, bolje rečeno, najdejo tu svojo resnično identiteto, svoje lastno ime (prim. Raz 2,17): “Življenje je namreč biti s Kristusom; kjer je torej Kristus, tam je življenje, tam je kraljestvo” (sv. Ambrož, Luc. 10,121).
KKC 1025

Objavljeno 13. 04. 2013

Podobni prispevki