Verujemo v večno življenje. Verujemo, da duše tistih, ki umro v Kristusovi milosti … sestavljajo Božje ljudstvo onstan smrti, ki bo popolnoma premagana na dan vstajenja … Verujemo, da množica tistih duš, ki so zbrane v nebesih … imajo na različnih stopinjah in na različne načine skupaj z angeli delež pri izvrševanju Božjega gospostva, ki pripada poveličanemu Kristusu, s tem da za nas prosijo in so s svojo bratovsko skrbnostjo v zelo veliko oporo naši slabosti.

Pavel VI.

Objavljeno 31. 10. 2014

Podobni prispevki