Loading Dogodki

Letošnji teološki simpozij, ki ga organizira Teološka fakulteta UL, bo potekal pod naslovom Če boste imeli ljubezen med seboj … (Jn 13,35). Vloga in sodelovanje duhovnikov in laikov v vodenju znotraj Cerkve v sredo, 20. marca 2024, od 9.00 do 12.15, hkrati v živo v Stični in po spletu (povezava Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94339181085; ID: 9433918 1085). Prijava ni potrebna!

Dnevni red:
9.00 Uvodna molitev
9.10 Uvodni pozdrav: ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore
9.20 Komunitarnost, konflikt in komunikacija (as. dr. David Kraner)
10.05 Pogovor po predavanju
10.30 Odmor
10.45 Laiki in kleriki skupaj na poti oznanjevanja in vodenja v duhu evangelija (doc. dr. Mateja Pevec Rozman)
11.30 Pogovor po predavanju z obema predavateljema
12.15 Sklepni pozdrav, molitev in blagoslov

Vsebina predavanj:
Komunitarnost, konflikt in komunikacija (as. dr. David Kraner) Prvi kristjani so se zbirali v majhnih skupnostih. Jezus pokliče skupino apostolov, uči in oblikuje. Kristjan je človek, ki uspeva, se odrešuje in živi v skupnosti. Ta skupnost preživi samo, če ima vizijo, ki sta ji podrejena struktura in vodenje skupnosti. Znotraj vsake skupnosti prihaja do konfliktov tudi zaradi konteksta, v katerem so. Iz Jezusovega delovanja je razvidno, da je v odnosu z vsakim, ki ga je srečal, zahteval odločitev »za njega« (učenci) ali »proti njemu« (farizeji). Ker je Jezus tisti, ki v vsakem povzroči »konflikt«, se tudi današnja pastorala ne more izogniti konfliktnosti glede vsebine oznanila. Lahko pa se nauči bolje komunicirati, da s tem zmanjša napetosti (vendar ne za ceno prilagajanja ali izoliranja). Papež Frančišek spodbuja h komunikaciji in tudi sinoda je odgovor in pot komunikacije. Izziv za sodobno Cerkev je, da bo delovala misijonsko mrežno in vizionarsko. Pri tem se ne moremo izogniti spremembam v strukturi, vodenju, upoštevanju kulture in strategiji. Trenutno »umirajoča Cerkev« lahko izbere poglobljeno misijonsko usmerjenost, h kateri spodbuja papež Frančišek, ali pa stopi naproti k »pogrebu«.

Laiki in kleriki skupaj na poti oznanjevanja in vodenja v duhu evangelija (doc. dr. Mateja Pevec Rozman)

Govoriti o skupni hoji oznanjevanja in skupnem vodenju v Cerkvi v sinodalnem kontekstu ni nič novega. Novost, o kateri govorita sinoda in papež Frančišek, pa se nanaša na večje vključevanje vernikov laikov v same procese odločanja in vodenja, posebej na področja, za katera so bolj kompetentni laiki. V prvem delu predavanja se bomo osredotočili na vprašanje komunikacije (dialoga), pri katerem igra odločilno vlogo govorica, ter predstavili konkretne korake, ki jih je treba usvojiti, da bi postali za komunikacijo zreli, s tem pa posledično »tehnično« podkovani za sodelovanje pri vodenju (govorimo o prehodu od stanja odvisnosti do samostojnega praktičnega misleca). Nato bo sledil razmislek o temeljnih notranjih pogojih, ki sodelovanje omogočajo, pri čemer izpostavimo: ukoreninjenost v modrost evangelija, ukoreninjenost v Jezusu Kristusu, odprtost za delovanje Svetega Duha, čut za Cerkev in življenje s Cerkvijo/v Cerkvi, odprtost za dialog, skupna molitev, skupen študij, vzajemno spoštovanje drug drugega in ne nazadnje spoštovanje oz. izpolnjevanje glavne zapovedi, ki skupno pot in vodenje sploh omogoča: ljubezen do Boga, bližnjega in samega sebe.

Lepo dobrodošli vsi duhovniki, redovniki, redovnice in vsi drugi pastoralni delavci!

Doc. dr. Ivan Platovnjak DJ,
koordinator

Déli s prijatelji!