Loading Dogodki

Z letošnjim teološkim simpozijem z naslovom Sinodalnost Cerkve želi Teološka fakulteta UL prispevati svoj delež k škofovski sinodi z naslovom Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo, ki poteka v vsaki škofiji v Sloveniji in po vseh škofijah po svetu. Simpozij bo v:

− Zavodu A. M. Slomška na Vrbanski v Mariboru 9. marca 2022 (za metropolijo Maribor),

− Stični (v župnijski dvorani) 16. marca 2022 (za metropolijo Ljubljana).

Dnevni red:
9.00 Uvodna molitev
9.10 Uvodni pozdrav nadškofa
9.20 Svetopisemsko-teološki temelji sinodalnosti Cerkve (škof izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž)
10.05 Pogovor po predavanju
10.30 Odmor
11.00 Sinodalnost v odnosih (prof. dr. Barbara Simonič)
11.45 Pogovor po predavanju z obema predavateljema
12.30 Sklepni pozdrav in molitev
13.00 Možnost kosila

“Povzetki predavanj:”

Svetopisemsko-teološki temelji sinodalnosti Cerkve (škof izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž): Z organskim branjem ključnih besedil Nove zaveze, ki govorijo o občestvenosti, želimo poudariti nekaj temeljnih potez sinodalnosti, ki je osnovna oblika življenja Cerkve. Občestvo vernikov je po krstu v Kristusu »organsko« povezano med seboj kot njegovo telo (prim. 1 Kor 12,12).

Sveto pismo ima prav zaradi svojega izvora v navdihu Svetega Duha bistveno občestveni značaj, zato se ne more nihče zgolj kot posameznik dokopati do njenega resničnega pomena, ampak mu je ta razodet v dialogu, v sprejemanju in vključevanju drugega (prim. Lk 24). Jezus svojih učencev nikoli ni učil na individualni način v sinagogah in učilnicah, ampak v konkretnem življenju, na poti (prim Lk 9,57-62). Transformacijski proces od posameznika prek sinodalnosti v občestvo se dogaja na velikonočni način – po rojstvu iz Duha, ki vključuje v občestvo in poziva k prenovi mišljenja, k spreobrnjenju, sprejemanju in preseganju (prim. Apd 10; 15).

Sinodalnost v odnosih (prof. dr. Barbara Simonič): Sinoda o sinodalnosti je sinoda, ki se uresničuje skozi izkustvo odnosov. Cilj sinode, ki je hkrati tudi njena metoda, bo dosežen samo skozi konkretno izkustvo odnosov, kjer bo varen prostor za to, da bo vsakdo lahko spregovoril o svoji religiozni izkušnji in izkušnji skupne hoje, obenem pa tudi izkusil skupno hojo, sicer bo sinodalnost samo dobro načrtovana in izvedena metoda brez pravega učinka. V odnosih pa velikokrat pride do kratkih stikov, ki mnogokrat izvirajo iz osebnih drž, strahov, prepričanj in predsodkov. Na sinodalni poti se bo treba neizogibno in iskreno srečati z različnostjo izkušenj, dobrih in slabih, všečnih in nevšečnih, pomembnih in nepomembnih, ter jim prisluhniti in jih sprejeti, če želimo, da bo sinodalnost pristna izkušnja za vse.

Kaj so ovire za medsebojno poslušanje in sodelovanje? Kje se (lahko) zaplete? Kako najti poti, da bo mogoče skozi izkustvo odnosov (za)živeti proces sodelovanja, vključevanja, poslušanja in spoznavanja darov in karizem? To bodo izhodišča za razmišljanje o vidikih pristne sinodalnosti v odnosih, ki bodo omogočili temelje za resnično prenovo.

Lepo dobrodošli vsi duhovniki, redovniki, redovnice in vsi drugi pastoralni delavci!

V primeru epidemioloških razmer bo simpozij potekal po spletu 16. marca 2022 (aplikacija Zoom) za celotno Cerkev v Sloveniji.

Več informacij bo na spletni strani Teološke fakultete (https://www.teof.uni-lj.si/) in Katoliške cerkve v Sloveniji (https://katoliska-cerkev.si/).

Dr. Ivan Platovnjak DJ,
koordinator

Déli s prijatelji!