Loading Dogodki

Teološki simpozij, ki ga organizira Teološka fakulteta UL, bo daljna priprava na novo pastoralno leto, ki bo posvečeno mladim. Papež Frančišek je na začetku svoje pastoralne spodbude Kristus živi zapisal, da želi mladim najprej povedati, da Kristus živi in jih želi žive. On je v njih, z njimi in nikoli ne odide (2019, 1-2). S teološkim simpozijem želimo pokazati, kako so mladi odprti za presežnost, čeprav se njihovo iskanje dogaja v okvirih sveta, ki jih obdaja in pogojuje njihovo mišljenje. Preko treh predavanj bomo poskusili odgovoriti na vprašanja:
Kakšne so vstopne točke, ki mlade odpirajo k presežnosti, in kako se lahko sporočilo vere inkulturira v njihov svet? Kako v mladih prepoznati antropološke konstante hrepenenja in vere ter kako mlade sprejeti za pristne sogovornike? Kakšne so najgloblje želje mladih in njihove potrebe? Kako Sveto pismo gleda na mlade? Kako je Kristus v njih in z njimi? Na kaj moramo biti posebej pozorni pri pastorali mladih?
Dnevni red:
9.00 Uvodna molitev
9.10 Uvodni pozdrav (nad)škofa
9.20 Mladi in odprtost do presežnosti (prof. dr. Branko Klun)
10.00 Pogovor po predavanju
10.15 Odmor
10.45 Hrepenenja, potrebe in želje mladih (asist. dr. Drago Jerebic)
11.25 Pogovor po predavanju
11.40 Svetopisemski pogled na mlade (asist. dr. Matjaž Celarc)
12.20 Pogovor po predavanju z vsemi predavatelji
12.55 Sklepna molitev
13.00 Možnost kosila

Teološki simpozij bo v Stični 19. februarja 2020 (metropolija Ljubljana)
Lepo vabljeni vsi duhovniki, redovniki in redovnice in katehisti in katehistinje.

Ivan Platovnjak DJ
koordinator teološkega simpozija

Déli s prijatelji!