Loading Dogodki

Letošnji teološki simpozij bo posvečen vseživljenski katehezi in bo pred veliko nočjo, v postnem času. V to tematiko nas bo vse uvedlo že pastirsko pismo naših škofov na začetku postnega časa. Ob treh predavanjih in pogovorih po njih bomo skupaj odkrivali najprej svetopisemske in teološke temelje vseživljenjske kateheze. Nato bomo iskali poti, kaj napraviti, da bo vseživljenjska kateheza vključena v poslušanje ljudi, h kateremu nas vedno znova vabi papež Frančišek, in v stopanje na pot skupnega iskanja odgovorov na njihove konkretne potrebe, v katerih so zaradi svojih življenjskih situacij. Na koncu bomo odkrivali, kako v iskanju in oblikovanju priložnosti za vstopanje Boga v naša in življenja naših skupnosti Teološka fakulteta že vrsto let ponuja več izpopolnjevalnih programov, ki vsi temeljijo na krščanskem pojmovanju človeka. V konkretnih primerih gre za Duhovno akademijo, Duhovno izpopolnjevanje, Karitas, Zakonsko in družinsko terapijo, Supervizijo in Geštalt pedagogiko.

Dnevni red:
9.00 Uvodna molitev
9.10 Uvodni pozdrav nadškofa

9.20 Poslušnost Duhu, vseživljenjsko poglabljanje Kristusovega učenca (as. mag. Damjan Ristić)
10.00 Pogovor po predavanju
10.20 Odmor
10.50 Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi (doc. dr. Ivan Platovnjak)

11.30 Pogovor po predavanju

11.40 Vseživljenjska kateheza kot osebnostna rast in izpopolnjevanje (župnijske) skupnosti (prof. dr. Stanko Gerjolj)

12.20 Pogovor po predavanju z vsemi predavatelji

12.55 Sklepna molitev
13.00 Možnost kosila

Kraj: Letošnji teološki simpozij bo v Stični 20. marca 2019.

Ivan Platovnjak DJ
koordinator teološkega simpozija

Déli s prijatelji!