Loading Dogodki

TEDEN ZAPOROV 13. – 19. 11. 2016: GOSPOD, USMILI SE!

Teden molitve
Ko rastemo v veri in spoznanju, kako Bog ljubi vsakega izmed nas – kako veliko je njegovo usmiljenje, ko nam odpušča, nas vzgaja in hrabri –odkrivamo, da smo tudi sami sposobni izkazati usmiljenje drugim v večji meri in prositi Boga, da nam izkaže še več usmiljenja. To je zdravilni krog: Bog je usmiljen, mi postajamo še bolj usmiljeni in tako občutimo še več njegove milosti! Ob tem se vendarle zavedamo, da smo lahko še boljši; Bog nas kliče celo k popolnosti, čeprav je le On sam popoln. V letu usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek, je naša skupna molitev in prošnja: ‘Gospod, usmili se!’ Ta nas postavlja trdno na realna tla in v enakovreden položaj, ko se vedno bolj bližamo Jezusu, ‘obličju Očetovega usmiljenja’.

Po svetu že štirideset let, v Sloveniji pa dvanajsto leto teden zaporov ponuja molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse, ki jih zaznamujejo zapori: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce v kazenskopravnem sistemu ter za številne druge, ki so vključeni v skrb za vse zaznamovane s kaznivim dejanjem, znotraj in zunaj naših zaporov.

Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik/-ca ali skupnost storite eno stvar, za katero od skupin, za katere molite.

Molitev tedna zaporov:

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Plakat tedna zaporov 2016 si lahko ogledate (shranite ali natisnete) tukaj, molitve za vse dni tedna zaporov pa najdete na povezavi.

Déli s prijatelji!