Loading Dogodki

ZATO SKUPAJ MOLIMO,
ZATO SKUPAJ DELUJMO,
ZATO SKUPAJ POVEJMO:
TI NISI SAM/A!

Teden zaporov se v svetu odvija že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že šestnajsto leto, krščanskim skupnostim ponuja molitveno literaturo s povabilom k molitvi za vse, ki jih zapor zaznamuje: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali skupnost storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.

 

ZDRUŽENI V ZAPORI, združeni v molitvi. Za vse tiste, ki so še naprej v zapori, ki živijo z omejitvami svobode, v okrepljenem strahu, ki trpijo tesnobo ali jezo, občutijo nemoč ali brezup. Skupaj zato molimo, skupaj delujmo in si povejmo: TI NISI SAM/A!

Zaprte osebe vedo vse o zapori, ki je precej bolj neusmiljena kot izkušnja ’ostati doma’, ki so jo številni izkusili med virusno pandemijo. Vendar so se zunaj zaporskih zidov ljudje vseh starosti morali naučiti, kako se prebijati skozi negotovost, mnogi so občutili strah, zbeganost in pomanjkanje nadzora. V preteklih mesecih smo izgubili svobodno bližino naših najbližjih, celo vse do točke smrti. Nekateri ljudje so v tem času občutili neznosno breme bolečine in žalosti. Nekateri so bili osamljeni in izolirani, spet drugi so si želeli več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se občuti za zaporskimi zidovi 365 dni na leto.

Ko med letošnjim tednom zaporov molimo za vse kakorkoli vpletene v kazensko pravosodje, za zaporsko osebje, svojce zaprtih in za same zaprte osebe, ne govorimo o socialni distanci, ampak o fizičnem distanciranju. Molimo za družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga, ki hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu.

Molimo, da bi med prostori naše polomljenosti in lepote odkrili našo notranjo svobodo in mir, ki je vkoreninjen v ljubezen, upanje, in mir Boga, ki se je razkril v Jezusu Kristusu in je prisoten v moči Svetega Duha, nikoli v zapori.

Rachel Treweek, Anglikanska cerkev

»Mnogo stvari jemljemo za samoumevne in šele ko jih izgubimo, spoznamo njihovo vrednost. Zaradi Covid-19 mnogi ljudje sedaj izkušajo izgubo službe in istočasno tudi izgubo svobode. Že ta dva dejavnika sta dovolj slaba, njuna kombinacija pa predstavlja veliko tveganje za slabitev naše samopodobe. Mnogi ljudje lahko danes lažje razumejo, kje sem se nahajal sam. Na enak način sem lahko sam sočuten z njihovimi strahovi in negotovostmi.«

Nekdanji zapornik, marec 2020

Vir: spletna stran Ecce homo

Déli s prijatelji!