Loading Dogodki

Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo  (2 Mz 15,6)

Za glavno temo tedna molitve za edinost kristjanov 2018 so kristjani otočja Karibov izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je ta pesem posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim suženjstvom. Največ prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in prisilno delo. S tem so podjarmljena ljudstva oropali njihovih neodtujljivih pravic: istovetnosti, človeškega dostojanstva, svobode in samoodločbe. Današnji kristjani na Karibih, ki pripadajo različnim krščanskim tradicijam, prepoznavajo Božjo roko, ki je na delu, da se konča to zasužnjevanje. Združuje jih izkušnja Božjega rešilnega delovanja, ki jim prinaša svobodo. »Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje … Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika.« Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope – je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.

dr. Bogdan Dolenc tajnik Slovenskega ekumenskega sveta

Déli s prijatelji!