Loading Dogodki

Januarski teden molitve za edinost nas bo tokrat spomnil na to, da ekumenizem ni samo molitev za ta veliki cilj, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med kristjani različnih skupnosti in cerkva. Gre za področja, kot so: pravičnost in mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje stvarstva ter sprava med narodi in skupnostmi. V tem smislu so pri nas izjave Sveta krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se soglasno zavzemajo za temeljne človeške vrednote. Lani poleti so se v takšni izjavi izrekli v prid tradicionalnega pojmovanja družine
in zakona.

Naša molitev in razmišljanja v dneh od 18. do 25. januarja se tokrat dotikajo rasizma v ZDA, posebej v zvezni državi Minnesoti. Rasizem ima tam dolgo in krvavo zgodovino. Država se uvršča med tiste, v katerih vlada najhujše rasno razlikovanje v ZDA. Hude zgodovinske rane so bile prizadete skupnostim ameriških domorodcev in potomcem Afroameričanov. Zgodovina krščanskih cerkva je tam povezana z rasnimi konflikti, ki še povečujejo medsebojno razdeljenost.

Molitev za edinost ima velik pomen, ko poteka skupaj z bojem proti vsemu, kar nas krivično deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi in moramo biti zato deležni enakega dostojanstva.

Osrednje besedilo, ob katerem bomo premišljevali in molili, je vzeto iz preroka Izaija in se glasi: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo« (Iz 1,17). Tema »skrbi za pravico« je tudi sestavina sinodalnega procesa, ki je prav tako v službi »social ne pravičnosti, človekovih pravic in skrbi za skupni dom« (Pripravljalni dokument št. 30).

Dr. Bogdan Dolenc,
član Komisije za ekumenizem in medverski dialog

Déli s prijatelji!