Loading Dogodki

Letošnji teden molitve za duhovne poklice je preložen. Kdaj ga bomo obhajali, bomo sporočili. Še vedno pa velja spodnja spodbuda k molitvi:

Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: ‘ta zaklad pa imamo v glinastih posodah’ (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina, torej slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov zaklad nosimo v svoji slabotnosti, mi smo  namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti.

Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki je stvar velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak način bomo bili pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bili v njem srečni.

Prosimo Gospoda, naj poklicanim pa tudi nam,  pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v ponižnosti.

K bolj poglobljenemu razmišljanju o poklicanosti in o duhovnih poklicih nam bo v tednu molitve za duhovne poklice pomagala knjižica, ki smo jo za letošnji teden pripravili v Koprski škofiji. V knjižici so uvodi v posamezne skrivnosti rožnega venca, kateheza  o duhovnih poklicih za tretje triletje, za vsak dan uvodi v svete maše, nagovori in prošnje.

Papež Frančišek vsako leto napiše tudi posebno poslanico za svetovni molitveni dan. Če ne bo v knjižici,  jo boste lahko dobili na spletni strani Centra za duhovne poklice.

Nekaj predlogov za obhajanje tedna molitve:

  1. V tem tednu posvetite več časa molitvi za nove duhovne poklice.
  2. Ves teden uporabljajte za to pripravljeno liturgično knjižico.
  3. Darujte vsaj eno mašo za nove duhovne poklice.
  4. Organizirajte in oblikujte molitev.
  5. Imejte kateheze o poklicanosti pri otrocih in mladih.
  6. Spodbudite družine, zlasti stare starše, da v družini molijo za duhovne poklice.
  7. V župnijskih oznanilih in župnijski spletni strani vernikom pravočasno spregovorite o pomenu tedna molitve.
  8. Na lokalnih radijskih postajah ali glasilih spregovorite o poklicanosti, o namenu tedna molitve in jih povabite k sodelovanju.

Gradivo lahko dobite tudi na spletni strani CDP: cdp.nadskofija-maribor.si

Déli s prijatelji!