Loading Dogodki

Letos želimo ob prazniku zavetnika družin izpostaviti pomen mož in očetov. Župnike in druge pastoralne delavce vabimo k sodelovanju. Teden družine je letos med nedeljo, 19., in soboto, 25. marca (bogoslužno praznik sv. Jožefa obhajamo že v soboto). Namesto običajnih premišljevanj za vsak dan vas prosimo, da v župnijah (v oznanilih in po drugih poteh) damo preprosto, vendar konkretno pobudo:
1. Ob prazniku sv. Jožefa ali na tretjo postno nedeljo pri maši izpeljemo preprost blagoslov vseh mož (prilagodimo iz knjige Blagoslovi, str. 167, to boste dobili v elektronski obliki).
2. Ohrabrimo može, da letos prav oni dajo pobudo za družinsko molitev, poskrbijo, da doma v tem tednu vsak večer skupaj zmolijo npr. eno desetko ali običajno večerno molitev.
3. Na eno od sobot ali drug dan v tednu pridejo moški na skupno srečanje v župnišče, kjer imamo lahko z njimi zelo preprosto srečanje, najlažje ob ogledu filma (npr. Pogumni, Varno pred ognjem, Čudeži z nebes, …), z manjšo zakusko na koncu in sproščenim pogovorom. Lahko pa povabimo gosta.
4. Letošnji teden je lahko spodbuda in povabilo, da bi taka srečanja ponekod postala redna in bi se kje na novo povezali v skupine, kakršna je npr. »Možje sv. Jožefa«, ki ponekod že lepo delujejo. Tudi če se vam bosta 3. in 4. točka zdeli neizvedljivi, vas prosimo, da se pridružite skupni pobudi vsaj v prvi in drugi. Če imate v tem času praznovanje materinskega dneva, to ni ovira, temveč dopolnitev, 25. 3. imate lahko še blagoslov mater in vseh družin. Izkušnje potrjujejo, da pobuda moža v družini dolgoročno vpliva na otroke. Tudi ženam veliko pomeni, kadar so možje povabljeni k takšni skupni pobudi. Zato ni strahu, da bi se letos čutile zapostavljene.

Medškofijski odbor za družino

Déli s prijatelji!