Loading Dogodki
Ponavljajoč dogodek Ponavljajoč dogodek: Štiridelni liturgični tečaj o osnovah bogoslužja

Bogoslužje združuje 20 stoletij kulturne zgodovine krščanstva. To bogastvo se nam včasih ne odpira takoj na prvi pogled. Liturgični tečaj želi biti uvod v osnove bogoslužja. Kdor razume, kaj praznujemo, se namreč lažje dejavno udeležuje svetih opravil.

Povabite vse, ki hočejo vedeti več o bogoslužju, obredih in svetih znamenjih, posebno pa nosilce bogoslužnega življenja v župnijah: bralci, pevci, zakristani itd.

Vsebina štirih delov liturgičnega tečaja:
– 1. februar, 19.00–21.00. Kaj je bogoslužje? Posebnost krščanskega bogoslužja; svetopisemsko ozadje; liturgične službe; bogoslužno petje; bogoslužne oblike.

– 8. februar 2024, 19.00–21.00. Besedila, obredi in pravila ob primeru svete maše. Bogoslužje kot čas srečanja Boga s človekom; sveta znamenja in simboli ob primeru evharističnega dela svete maše.

– 22. februar, 19.00–21.00. Simbolika cerkvenega poslopja. Cerkvena skupnost in cerkveno poslopje; pomembni kraji dogajanja v bogoslužnem prostoru.

– 29. februar, 19.00–21.00. Bogoslužno leto. Cerkveno leto in prazniki, predvsem postni in velikonočni čas; liturgične barve.

Udeležba. Tega tečaja se lahko udeležite po Zoomu; povezava:

https://us06web.zoom.us/j/89825757957?pwd=Tk5RaWNKVzJLVVdVY21sMmRkbUFodz09

Meeting-ID: 898 2575 7957. Code: 979856.

Udeležba je brezplačna. Tečaja se lahko udeležite brez prijave. Smiselno je, da se udeležite vseh večerov, lahko pa obiščete tudi samo posamezno predavanje.

Predavatelj je mag. Klaus Einspieler, voditelj strokovnega mesta za Sveto pismo in liturgijo krške škofi je.

Pripravili: Strokovno mesto za Sveto pismo in liturgijo krške škofije, Dom prosvete v Tinjah, Katoliška prosveta, Pastoralna služba Nadškofije Ljubljana.

Déli s prijatelji!