Loading Dogodki

Škofijski ministrantski kviz bo letos 10. oktobra 2021 v župniji Ihan. Ob 14.00 se bomo zbrali v cerkvi sv. Jurija. Kasneje se bodo nekatere ministrantske skupine pomerile v kvizu, druge pa v malem nogometu. Srečanje bomo sklenili z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. Kviz in nogometni turnir bosta potekala sočasno, zato je nemogoče, da bi ista ekipa nastopala na kvizu in v malem nogometu. Na kviz se lahko prijavi ministrantska skupina,
ki je zmagala na dekanijskem ministrantskem kvizu, če pa tega ni bilo, pa tista, ki jo izberejo duhovniki na dekanijski konferenci. To velja tudi za nogometne ekipe.

A) Kviz bo potekal v dveh starostnih skupinah:
• mlajšo skupino sestavljata dva ali trije člani, ki so lansko leto obiskovali šolo do vključno 6. razreda devetletke;
• starejšo skupino sestavljata dva ali trije člani, ki so lansko leto obiskovali šolo do vključno 9. razreda devetletke.

Prvi del tekmovanja bo kviz v pisni obliki, drugi del pa, če bo potrebno, v ustni obliki. Literatura za kviz je Ministrantski kviz 2020 (Preroki in priprošnjiki v stiski).

B) Turnir v malem nogometu bo v eni starostni skupini do vključno 1. letnika srednje šole (rojeni po 1. januarju 2006). Ekipa šteje največ deset ministrantov, katerih imena in letnice morate nujno navesti ob prijavi. Da se izognemo nesporazumu, imejte s seboj osebni dokument ali kopijo tega. Ekipe naj imajo po možnosti enotne majice. Nogometno ekipo bo na igrišču zastopalo pet igralcev (štiri + vratar). Igralo se bo zunaj.

Vsaka ministrantska skupina mora imeti obvezno voditelja (duhovnika ali drugo odraslo osebo).

Tega prosim, da svoje ministrante spodbuja k lepemu obnašanju, športni pravičnosti in k skrbi za čistočo ter nedotakljivost tuje imovine zavoda. Malica je iz popotne torbe – vsak naj jo prinese s seboj. Zaradi epidemioloških ukrepov bo nogometni turnir potekal zunaj na travi. Če bo slabo vreme, turnir v nogometu odpade. Prijave sprejemam na spletni naslov: [email protected] do 5. oktobra.
Želim mirno in uspešno pripravo.

Jure Ferlež, referent

 

Déli s prijatelji!