Loading Dogodki

Predavanja Jamesa Keenana v Ljubljani

V torek, 14. maja 2019, bo ob 19.30 na Teološki fakulteti v Ljubljani javno predavanje mednarodnega strokovnjaka za etiko prof. dr. Jamesa Keenana z Univerze »Boston College« v ZDA z naslovom »Populizem in etika« (Populism and Ethics). Dogodek organizirata UNIPAS – Univerzitetna pastorala v Ljubljani in Večerna akademija Jezuitskega kolegija.

Predstavitev predavatelja

Jezuit James Keenan je profesor na Univerzi Boston College v ZDA. Doktorat iz teologije je opravil na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu leta 1988. Bil je svetovalec Ameriške škofovske konference za etična vprašanja na področju medicine in je član več uredniških odborov s področja teologije in etike.

Je strokovnjak za področje etike kreposti in za zgodovino krščanske etike, sooča pa se tudi s številnimi aktualnimi vprašanji s področja bioetike, spolne etike, družbene etike, globalne pravičnosti. Zavzema se tudi za uvedbo etike na univerzah. Je karizmatičen voditelj in pronicljiv družbeni kritik. Je pobudnik in dolgoletni voditelj Svetovnega združenja teoloških etikov in organizator 3 globalnih kongresov: v Padovi leta 2006, v Trentu leta 2009 in v Sarajevu leta 2018. Prizadeva si, da bi sodobne probleme gledali v globalni perspektivi, še posebej izpostavlja pomen zapostavljenih glasov v Cerkvi in v družbi.

Je avtor in urednik več kot 20 del s področja teološke etike in več kot 300 esejev, člankov in recenzij v več kot 25 mednarodnih revijah. Gostoval je na številnih univerzah na vseh kontinentih. V slovenščini je leta 2015 pri Celjski Mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Dela usmiljenja: srce katoliške vere, v kateri aktualizira tradicionalna telesna in duhovna dela usmiljenja v sodobnem času. Spregovori o vprašanju bolnikov z AIDS-om, položaju migrantov, obrobnih …

Zelo zanimiv je intervju o njegovem pogledu na papeža Frančiška: https://www.americamagazine.org/faith/2017/04/28/moral-theology-pope-francis-questions-jesuit-ethicist-james-keenan

Predstavitev predavanja »Populizem in etika«

Naslov predavanja je »Populizem in etika«. Avtor bo presodil sedanje globalno stanje v družbi na podlagi temeljnih etičnih kreposti in izluščil, kje so glavne nevarnosti sodobnih družbenih procesov, ki vodijo v populistične drže. Pokazal bo tudi na izhod iz takšnega položaja, ki je v ozaveščanju samih procesov in krepitvi osebne odgovornosti in pravičnih družbenih struktur na lokalni in globalni ravni. Velika prednost predavatelja je izjemno poznavanje globalnega konteksta in izostren etični čut pri presojanju sodobnih trendov. Po izhodiščnih tezah bo predavatelj na voljo za pogovor in soočenje različnih mnenj.

Predavanje bo potekalo v angleščini. Ob koncu predavanja bo kratek povzetek v slovenščini. Vprašanja bo mogoče postavljati tudi v slovenščini in odgovori se bodo prevajali.

Več na spletni strani: unipas.si

Za dodatne informacije se obrnite na organizatorja Romana Globokarja: [email protected]

Déli s prijatelji!