Loading Dogodki

V petek, 7. oktobra 2022, bomo v cerkvi na Taboru v Ljubljani začeli z obhajanjem pobožnosti Srca Jezusovega. Tam se bomo srečevali vsak prvi petek ob 6.30.

Začetki
Pobožnost prvih petkov izhaja iz razodetja Jezusa francoski redovnici Marjeti Alacoque. Jezus ji je naročil, naj vsak prvi petek v mesecu v zadoščevanje za grehe prejme sveto obhajilo. Tako je sv. Marjeta Alacoque po Jezusovem naročilu pričela širiti češčenje Njegovega Presveta Srca in pobožnost prvih petkov v spravo za vse grehe, s katerimi ga žalijo ljudje.

Zakaj obhajamo pobožnost prvih petkov?
Jezus Kristus, ki se je iz ljubezni do nas daroval na križu, je namesto hvaležnosti in ljubezni deležen preklinjanja, zasramovanja ter norčevanja iz vsega, kar je sveto in posvečeno Njemu. Z mnogimi grešnimi dejanji človek zadaja bolečino ljubečemu Srcu Jezusovem.

Zakaj ravno petki?
Presveto Jezusovo Srce je bilo v petek na križu prebodeno s sulico, v petek je prelilo za nas zadnjo kapljico svoje dragocene krvi in tako pokazalo svojo neskončno ljubezen in usmiljenje do nas. Prav na prvi petek je Jezus Marjeti naročil, naj »prejme vsak prvi petek v mesecu sveto obhajilo«.

Zakaj jih je devet?
Številka devet je tradicionalno povezana z devetnevnicami. Jezus je rekel sv. Marjeti: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče«.

Kako jih obhajamo?

  • V bližini prvega petka v mesecu ali na sam prvi petek prejmite zakrament svete spovedi in pri tem opravite trden sklep o poboljšanju.
  • Vsak prvi petek v mesecu se udeležite svete maše in vredno prejmite sveto obhajilo (v stanju posvečujoče milosti!) z namenom, da počastite Presveto Srce Jezusovo.
  • Niz devetih mesecev mora ostati nepretrgan (izjema: če je prvi petek na Veliki petek).
  • Pri obhajanju te pobožnosti bodite vztrajni in si prizadevajte za večjo pobožnost.

Sklepna misel
Na prve petke smo povabljeni, da prejmemo obljubljene milosti. Obhajanje te pobožnosti nam ne zagotovi direktne poti v nebesa, saj je navsezadnje od nas odvisno, kako se odločimo živeti naprej. Naš Gospod nas s to pobožnostjo želi predvsem približati Njegovemu Srcu, ki je vir vsega usmiljenja.

Katoliška mladina

Vir: Katoliška Cerkev

Déli s prijatelji!