Loading Dogodki

Ob začetku pastoralnega leta vas lepo vabim, da se udeležite pastoralnega tečaja v Zavodu Svetega Stanislava, v torek, 7. septembra 2021, ob 9.00.

Letošnji pastoralni tečaj bo potekal pod naslovom Pota mladosti. V Cerkvi na Slovenskem bomo v letošnjem letu prvič obhajali nedeljo in teden mladih, prav tako pa začenjamo obdobje mladih, v katerem bomo v različnih krogih razmišljali o mladih in mladinski pastorali.

V prvem delu pastoralnega tečaja bo Matevž Mehle, voditelj Urada za mlade pri SŠK, predstavil izsledke ankete »Kaj ti daje smisel?«. Ta je pogledala versko življenje mladih, vsebino njihovega verovanja in odnos do župnije.

Vsak duhovnik se srečuje z drugačno situacijo mladih v svoji župniji, zato v Sloveniji obstaja precej primerov dobre prakse delovanja v mladinski pastorali. Tako bomo v drugem delu poslušali primere dobre prakse sodelovanja med duhovniki in mladimi, kjer želimo nakazati različne možnosti za prihodnost.

Gotovo v pogovoru ne bomo mogli mimo tematike sinode, katere konkretnejšo vsebino se čakamo.

Igor Dolinšek, voditelj PS

Déli s prijatelji!