Loading Dogodki

Nedelja Božje besede je praznik besede in Svetega pisma, ki ga je papež Frančišek s pismom Odprl jim je um (Aperuit illis, AI) leta 2019 razglasih za vso Cerkev in ga obhajamo v mesecu januarju na 3. nedeljo med letom. V Sloveniji jo praznujemo to nedeljo že od leta 1990, ko so slovenski škofje na pobudo katoliških biblicistov določili zadnjo nedeljo v mesecu januarju, v mesecu verskega tiska, za Nedeljo Svetega pisma. Organizacija te nedelje je bila zaupana Slovenskemu bibličnemu gibanju, ki je bilo uradno ustanovljeno leta 1993.

Nedelja Božje besede je najprej praznik hvaležnosti za neizmerni dar Besede, po kateri želi Bog vstopiti v odnos z vsakim človekom. To je dan, ki povezuje vse ljudi, ki so Bogu hvaležni za njegove besede, ki so nam izročene po Svetem pismu. Ta dan nam daje priložnost za razmislek, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15) na vseh ravneh. Na to nedeljo se spomnimo in zahvalimo za bogato slovensko svetopisemsko dediščino, ki sega vse do izročila svetega Cirila in Metoda in Brižinskih spomenikov. Ta dediščina nam je tudi danes lahko v veliko spodbudo in navdih, zato se s hvaležnostjo spominjamo tudi vseh posameznikov in ustanov, ki se danes na Slovenskem posvečajo negovanju in razvijanju te bogate tradicije. Še posebej mislimo na prevajalce in raziskovalce Svetega pisma, na oznanjevalce in pričevalce in končno na vse tiste, ki to besedo prebirajo, jo spoznavajo, ljubijo in jo uresničujejo v svojem življenju (prim. Mr 3,35).

Zavod Biblično gibanje, ki koordinira obhajanje te nedelje, je v povezavi z različnimi skupinami in posamezniki v Cerkvi pripravil predloge za bogoslužno obhajanje te nedelje, ki se začne s slovesnim besednim bogoslužjem (vigilijo) Božje besede na predvečer nedelje. Predloge tega bogoslužja, sodelovanja pri nedeljski župnijski maši, katehetske in pridigarske osnutke ter različne video pripomočke najdete na naši spletni Zavoda Biblično gibanje.

Déli s prijatelji!