Loading Dogodki

Geslo letošnje nedelje Božje besede v Cerkvi na Slovenskem »Pogovarjala sta se« (Lk 24,14a), najdemo v odlomku o emavških učencih, ki ga je papež Frančišek predstavil vsej Cerkvi ob sklepa sinode o mladih kot osnovno svetopisemsko podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve.

S tem geslom želimo postaviti v središče našega razmišljanja o Božji besedi pogovor, dialog. Evangelist Luka poroča o zaskrbljenosti dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub razočaranju in negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne samo med seboj, ampak tudi z drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v pogovor z Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s človekom. Preko pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogovor je tako tudi najboljši način, za živo katehezo in graditev življenjskih odnosa z Bogom.

Zavod Biblično gibanje je pripravil predloge za bogoslužno obhajanje predvečera nedelje Božje besede, pridigarske osnutke ter predloge sodelovanja pri nedeljski župnijski maši. Na voljo so vam na spletni strani https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/.

Vse župnije oziroma župnijske skupine, še posebej skupine bralcev, biblične in molitvene skupine ter duhovnike vabimo, da na predvečer nedelje Božje besede pripravijo bogoslužje Slavje besede. Pripravili smo tri različne oblike bogoslužja Bože besede (iz Lukovega evangelija, iz Pisma Filipljanom in iz Janezovega evangelija). Slavje Besede ali bdenje ob Božji besedi naj se začne po sobotni večerni sv. maši oz. ob primerni večerni uri. Bogoslužje obhajajmo v cerkvi, kjer se lahko obred prične z ustoličenjem Svetega pisma. Papež Frančišek v motu propriju Aperuit illis v 3. členu poudarja, kako »je pomembno, da se med evharističnim slavjem ustoliči sveto besedilo, da zbrano ljudstvo doume normativno vrednost Božje besede.« Med vstopno pesmijo se lahko odvije procesija po cerkvi do posebej pripravljenega prostora. Voditelj bogoslužja slovesno nosi Sveto pismo do kraja, kjer je pripravljeno posebno stojalo, kamor Sveto pismo odprto odloži. Pri bogoslužju sodelujejo bralci iz različnih župnijskih skupin.

Nedeljska župnijska sv. maša predstavlja vrhunec praznovanja in naj bo vsa v znamenju zahvale za Božjo besedo, ki jo imamo zapisano v Svetem pismu. Pripravili smo osnutek sodelovanja laikov pri nedeljski maši in štiri različne mašne nagovore. Pripravili smo tudi katehezo priprave veroučencev na nedeljo Svetega pisma. Katehezo se lahko izvede pri različnih skupinah v tednu pred nedeljo Svetega pisma.

Pri tem pa po besedah papeža Frančiška ohranjajmo predvsem molitveno zavest, da je moral končno sam Vstali učencema odpreti um za razumevanje Pisem. »Odnos med Vstalim, skupnostjo verujočih in Svetim pismom je življenjsko potreben za našo istovetnost. Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, je nemogoče doumeti Sveto pismo, prav tako pa brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove Cerkve v tem svetu ostane nedoumljivo« (AI 1).

 

Maksimilijan Matjaž, predsednik Zavoda Biblično gibanje

Déli s prijatelji!