Loading Dogodki

Mednarodni simpozij ob 1600 letnici smrti sv. Hieronima z naslovom Hieronymus noster bo potekal v Ljubljani od 24. do 26. oktobra 2019 v dvorani SAZU. Organizirajo ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti; univerze v Ljubljani, Zagrebu, Gradcu in Varšavi; Srednjeevropska univerza na Dunaju (CEU); mednarodna mreža Europa Renascens; projekt DANUBIUS (Université de Lille); in Institut des Sources chrétiennes; pobudo zanj je podala in koordiniranje organizacije je prevzela Teološka fakulteta UL.

Programska usmeritev
Hieronyme, veni foras, »Hieronim, pridi ven«, je zapisal sam Hieronim v pismu prijatelju (Ep. 4) kot svojo osebno željo, naslovljeno na Boga. Nanjo se bo skušal odzvati mednarodni znanstveni simpozij ob 1600‐letnici Hieronimove smrti, na katerem bodo slovenski in tuji poznavalci osvetlili novejše raziskovalne trende, povezane z življenjem, opusom ter recepcijo antičnega asketa, biblicista, življenjepisca, popotnika, epistolografa, teologa, eksegeta, satirika in polemika.

Več informacij in navodila za prijavo:https://www.teof.uni-lj.si/hieronymus-noster

Vir: Katoliška Cerkev

Déli s prijatelji!