Loading Dogodki

Letos bomo Krištofovo nedeljo obhajali 21. julija 2024.

Spoštovani župniki in pastoralni sodelavci, dragi dobrotniki in prijatelji misijonov! Z akcijo MIVA že sedemintrideset let pomagamo misijonarjem in misijonarkam z nujno potrebnimi prevoznimi sredstvi. Ne gre le za surova denarna sredstva. Gre tudi za bližino misijonarjem, za njihovo ogromno hvaležnost, za pozornost do bližnjega, za odprtost do ljudi na drugem koncu sveta, za vero in misijonsko zagnanost. Zato vas tudi letos prosimo za molitev, navdušenje in finančno podporo naši akciji.

Na župnije boste prejeli gradivo za oblikovanje nedeljskega bogoslužja (knjižico) in promocijske materiale za blagoslov vozil (plakat, nalepke, kartončki). Vabimo vas, da ga uporabite pri nedeljskem bogoslužju in pri drugih organiziranih blagoslovih avtomobilov, motorjev, koles ipd. Prosimo vas, da vernike eno nedeljo prej obvestite o blagoslovu vozil, ki bo potekal na Krištofovo nedeljo, in jim pojasnite način zbiranja darov v svoji župniji (v okviru redne nedeljske nabirke, med blagoslovom vozil po maši, s posebnim nabiralnikom v cerkvi). Svoj prispevek lahko darujejo tudi z nakazilom na Misijonsko središče Slovenije. Darove za akcijo MIVA župniki oddate neposredno v Misijonsko središče Slovenije oz. jih nakažete na naš bančni račun. Poročilo o izvedeni pomoči v lanskem letu je objavljeno v gradivu za bogoslužje, v junijski številki Misijonskih obzorij in na spletni strani www.missio.si.

V imenu slovenskih misijonarjev in misijonark se vam iskreno zahvaljujemo za dolgoletno podporo akciji MIVA. Uresničeni projekti in zahvale misijonarjev so najlepša zahvala za vašo podporo in misijonsko zagnanost. Iz Misijonskega središča Slovenije tudi vam želimo srečno pot in varno vožnjo!

Misijonsko središče Slovenije

Déli s prijatelji!