Loading Dogodki
Uredništvo revije Magnficat pripravlja že 10. dan za Magnificat, ki bo 27. maja v osrednjem slovenskem romarskem središču, pri Mariji Pomagaj na Brezjah.

»S tem bomo tudi uradno začeli praznovanja ob deseti obletnici slovenske izdaje naše revije,« napoveduje urednik br. Miran Špelič. Revija je namreč začela izhajati septembra 2013, od takrat pa v slovenščini z njo moli okoli dva tisoč petsto molivcev.

Brezjanska Marija v vitražni tehniki, ki krasi majsko naslovnico revije, nas tokrat ne gleda z Brezij, ampak iz Nazareta! Barvno okno z osrednjim motivom Marije Pomagaj v medaljonu ni kopija podobe Marije Pomagaj. Skuša pa biti spoštljiv odgovor na sporočilo milostne podobe z Brezij. Vitraj v danosti večjega formata in ob možnostih slikovitega izraza, ki jih nudi uporaba barvnih stekel, smelo odpira pogled na vedno svežo in bogato notranjo vsebino izvirne podobe. Vitaj je letos za Baziliko Gospodovega oznanjenja v Nazaretu naredil slovenski umetnik Lojze Čemažar.

Magnificatov molitveno-romarski dan ima tudi izobraževalno razsežnost; poleg pristne liturgije so njegova odlika tudi delavnice izobraževalnega značaja; romarji se seznanijo z modrostjo cerkvenih očetov, spoznavajo glasbene prvine liturgije, zgodovinsko ozadje romarskega kraja. Pristopijo lahko k spovedi ali se ustavijo pri adoraciji, na voljo pa je tudi čas za sproščeno druženje.

Spored molitvenega dne

9.30: zbiranje

10.00: jutranja molitev, pozdravi

11.00: predavanje (p. Nikolaj Aracki OCist)

12.00: odmor za kosilo iz nahrbtnika ali v restavraciji

13.30: ogled muzeja jaslic

14.30: delavnice (cerkveni očetje, glasba, adoracija)

16.00: maša s procesijo do kipa svete družine – daroval jo bo nadškof Stanislav Zore

17.30: večernice v cerkvi

Vir: Marija.si

Déli s prijatelji!