Loading Dogodki

Ponovno pričenjamo z adventno akcijo »Otroci za otroke«, v kateri otroci zbirajo darove za otroke v misijonskih deželah. Ta akcija predstavlja naš prispevek svetovni otroški misijonski akciji »Children helping children«, s katero razvijamo – letos tako zelo poudarjen – čut za misijonsko zavest, kakor tudi čut za solidarnost in krščansko dobrodelnost že pri majhnih otrocih. Zbrane darove bo nato »Papeška misijonska družba Svetega otroštva« namenila izključno za potrebe otrok in mladostnikov v misijonih.
Akcijo spremlja Adventni koledar, ki letos nosi naslov »Jaz sem misijon, ti si misijon«. Koledar nam bo v pomoč, da bi se na Božič dobro pripravili in bi se Jezus rodil tudi v naših srcih. S tem ko nosimo Jezusa v srcu smo namreč neke vrste »mobilni misijon«, saj Jezus prebiva v nas, podobno kot prebiva v cerkvi v tabernaklju. Zato je sporočilo letošnjega koledarja v tem, da moramo vsi biti Kristonosci, da smo sveti, saj ga le tako lahko resnično izžarevamo navzven. Kot taki smo žive priče Jezusovega evangelija, podobno kot je to bil Ignacij Knoblehar, katerega življenje je predstavljeno v 25. zgodbicah. Vsaka zgodbica je tudi opremljena z dnevnim izzivom (nalogo) in povabilom k darovanju za vrstnike v misijonih.
Knoblehar je naš misijonski velikan, ki je deloval v Afriki med številnimi črnskimi plemeni ob reki Nil. Bil je velik borec proti zasužnjevanju teh ljudi s strani arabskih in turških trgovcev s sužnji, poleg tega pa je bil tudi velik raziskovalec Belega Nila. Kot prvi beli človek je namreč prodrl najglobje v notranjost Afrike in prišel skoraj do ekvatorja v današnji Ugandi. Seveda je ves čas oznanjal evangelij in to ljudem, ki belega človeka še nikoli niso videli.  Resnično je oral ledino, zato ga je naš misijonar Danilo Lisjak, ki sedaj deluje v Ugandi, poimenoval kar »ponilski Mojzes«.
S Knobleharjem smo se že seznanili v majskih Šmarnicah, ki jih je ravno tako kot ta koledar napisala ga. Berta Golob. Glede na njegovo izjemno življenje in delo, ki ga je opravil, je novomeški škof msgr. Andrej Glavan ob letošnjem srečanju misijonarju na Zaplazu med sveto mašo izrazil veliko upanje, da bo kmalu dosegel čast oltarja. Zato je prav, da se ga še enkrat predstavi, saj je, vsaj mlajšim generacijam, žal še vedno zelo nepoznan.
Koledarju je tudi priložen kartonast hranilnik – »misijonski šparovček« – v katerem bodo otroci zbirali denar za otroke v misijonih. Slednjega bodo v dogovoru z župnijo in kateheti ob Božiču prinesli v domačo cerkev pred jaslice.
Koledar v elektronski obliki si lahko ogledate TUKAJ. Lahko pa vam ga pošljemo tudi na dom, če ga niste prejeli v župniji. Pišite nam na [email protected].
Srčno upamo, da bo prebiranje zgodbic pripomoglo k dobri pripravi naših otrok na Božič in da bi se Jezus rodil tudi v njihovih srcih.

 

Vir: Misijonsko središče Slovenije

Déli s prijatelji!