Loading Dogodki

Vstopamo v adventni čas, z njim se začenja tudi vsakoletna Adventna akcija Otroci za otroke, ki jo spremlja nov Misijonski adventni koledar 2018. Akcija je namenjena osnovnošolskim otrokom (ob podpori staršev tudi mlajšim). Povabljeni so, da v adventnem času iz dneva v dan ob adventnem venčku iz koledarja prebirajo misijonsko zgodbo, nekaj zmolijo za svoje vrstnike, odgovorijo na dnevni izziv in prispevajo svoj solidarnostni dar za otroke v misijonskih deželah.

Zgodba in strip
Lani so zanimive zgodbe v koledarju napisali slovenski misijonarji o tem, kako v njihovih deželah uporabljajo čas. Na koncu je bilo jasno, da največ časa posvečajo druženju in odnosom ter da je najbolje izkoriščen čas tisti, ki ga podarimo Bogu ali bližnjemu.
Letos smo zgodbo posvetili enemu izmed največjih slovenskih misijonarjev, Frideriku Baragi, in sicer iz prav posebnega zornega kota: kako je njegovo misijonsko delovanje uresničevanje Božje besede in kako nas navdušuje, da v življenju sledimo Jezusu in njegovemu nauku.
Kratke dnevne zgodbe je napisala ga. Mirjam Šprohar, upokojena ravnateljica vrtca in priljubljena pripovedovalka šmarnic iz župnije Sv. Petra v Ljubljani. Vsaki zgodbi sledi dnevni izziv, vabilo k darovanju in – letošnja novost – kratek strip s temeljnim sporočilom iz zgodbe.

Adventni plakat
Letos prinaša koledar še eno novost – to je zanimiv adventni plakat, ki smo ga naredili v sodelovanju z otroško revijo Mavrica. Na njem so dnevni izzivi iz samega adventnega koledarja. Otroci si lahko plakat obesijo na steno, da jim bo adventni čas in priprava na božič vedno pred očmi. Na hrbtni strani pa so predstavljene misijonske akcije za otroke in napoved vsebin iz Mavrice. Vsak dan, ko otroci izpolnijo dnevno nalogo, lahko pobarvajo številko dneva.

Izvedba akcije
»Otroci za otroke« je vseslovenska akcija, zato Misijonske adventne koledarje delimo po župnijah in po veroučnih skupinah. Ponekod jih uporabljajo v okviru veroučnih skupin, večinoma pa jih otroci nesejo domov in v domačem krogu ob adventnem venčku in prižgani adventni sveči skupaj z družino prebirajo zgodbo, spolnijo izziv, zmolijo za otroke v misijonih in darujejo zanje nekaj denarja. Svoje prispevke vsak dan dajejo v kartonasti hranilnik, ki je priložen koledarju in ga ob začetku adventnega časa sami sestavijo.
V dogovoru z župnijo in kateheti otroci ob božiču prinesejo svoje hranilnike v domačo cerkev pred jaslice, kot svoj dar Novorojenemu detetu Jezusu. Najlepše je, če jih pri enem izmed božičnih bogoslužij prinašajo med darovanjem (prinašanjem darov).
Po božiču jih kdo iz župnije prinese v pisarno Misijonskega središča Slovenije ali nakaže na naš račun, kjer z darovi pomagamo misijonskim deželam za izvedbo misijonskih projektov namenjenih izključno otrokom. Misijonarji svoje prošnje za te projekte skozi vse leto pošiljajo Papeški družbi misijonskega otroštva, ki deluje pri Svetem sedežu. Glede na zbrana sredstva, nekatere prošnje zaupajo Sloveniji. V koledarju smo objavili poročilo o sadovih lanske akcije in nekaj zahval hvaležnih prejemnikov.

175 let Misijonskega otroštva
Akcija Otroci za otroke se je v Sloveniji začela že okoli leta 1977 in predstavlja naš prispevek svetovni otroški misijonski akciji »Children helping children«. Za to akcijo je odgovorna Papeška družba misijonskega otroštva. Misijonsko otroštvo je bilo ustanovljeno pred 175 leti v Franciji na pobudo enega škofa in ene verne laikinje. V Adventnem koledarju smo predstavili zanimivo zgodbo te čudovite karizme Misijonskega otroštva, vabljeni k branju.

Akcija za vsako družino
Akcijo Otroci za otroke izvajajo skupine ali tudi posamezne družine. Tisti, ki koledarja niste prejeli v župniji, ga lahko naročite v Misijonskem središču. Skupno prebiranje navdihujoče misijonske zgodbe ob adventnem venčku ob adventnih večerih lahko poveže družino in prispeva k boljši pripravi na Jezusovo rojstvo.

Koledar je že razposlan, lahko ga naročite tudi osebno v Misijonskem središču. Dostopen je tudi v e-obliki na spletni strani Misijonskega središča.

Vir: Misijonsko središče Slovenije

Déli s prijatelji!