Cesar Friderik III. (1415–1493) je 6. decembra 1461 ustanovil ljubljansko škofijo, devet mesecev kasneje, 6. septembra 1462, pa jo je papež Pij II. (1458–1464) potrdil. Leto zatem je bil imenovan in posvečen prvi ljubljanski škof Žiga grof Lamberg. V torek, 6. decembra 2011, se bo začelo jubilejno leto 550-letnice ustanovitve ljubljanske (nad)škofije, v okviru katerega bodo potekali naslednji dogodki in prireditve.

V nedeljo, 4. decembra 2011, bodo duhovniki na ozemlju ljubljanske nadškofije pri mašah brali pastirsko pismo ob jubilejnem letu ljubljanske nadškofije.

V torek, 6. decembra 2011, ob 11.00, bo v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili monografijo o zgodovini ljubljanske nadškofije. Gradivo dvajsetih različnih avtorjev je uredil vodja Nadškofijskega arhiva dr. France M. Dolinar. Ob 12.00 bo v dvorani v kletnih prostorih odprtje razstave dokumentov in nekaterih eksponatov z naslovom 550 let škofije.

V nedeljo, 11. decembra 2011, ob 16.00, bo ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres s slovesno mašo v stolnici sv. Nikolaja odprl začetek jubileja. Somaševali bodo slovenski škofje in duhovniki. Nadškof Stres je ob začetku jubilejnega leta na duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike nadškofije naslovil posebno pastirsko pismo, ki ga bodo pri bogoslužju prav tako brali 11. decembra 2011.

Marca 2012 bodo ob sobotah (3., 10., 17. in 24. marca) potekala romanja arhidiakonatov (I.–IV.) v prestolnico. Na programu bo vsakokrat bogoslužje v stolnici sv. Nikolaja, predavanje nadškofa Stresa in pogovor z njim ter voden ogled razstave v Narodnem muzeju.

Maja 2012 bodo v stolnici sv. Nikolaja brali šmarnice o zgodovini (nad)škofije, ki sta jih pripravila dr. M. Miklavčič in p. dr. M. Benedik OFMCap.

V torek, 8. maja 2012, bo ob 305-letnici posvetitve stolnice sv. Nikolaja v Ljubljani, v prostorih galerijeDružina predstavitev monografije o župnijah ljubljanske nadškofije.

Na binkoštno soboto, 26. maja 2012, bo v stolnici sv. Nikolaja romanje mladih in sprejem relikvij bl. Alojzija Grozdeta.

V soboto, 1. septembra 2012, bo romanje družin ljubljanske nadškofije v Gornji Grad. Somaševanje ob 11.00 bo vodil nadškof Stres, sledila pa bosta razvedrilni program in druženje.

V četrtek, 6. septembra 2012, ob 18.30, bo v stolnici sv. Nikolaja ob 550-letnici papeške potrditve ustanovitve škofije slovesno bogoslužje apostolskega nuncija. 6. septembra 1462 je papež Pij II. (1458–1464) potrdil ustanovitev ljubljanske škofije.

V nedeljo, 16. septembra 2012, ob 16.00, bo v stolnici sv. Nikolaja maša v okviru praznovanja nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije.

V nedeljo, 18. novembra 2012, ob 16.00, bo v stolnici sv. Nikolaja maša zadušnica za pokojne ljubljanske (nad)škofe.

V nedeljo, 9. decembra 2012, ob 16.00, bo stolnici sv. Nikolaja slovesna maša in Te Deum ob sklepu jubilejnega leta.


Poleg naštetih prireditev bo odbor za pripravo jubilejnega leta ob 550-letnici ustanovitve ljubljanske (nad)škofije pripravil še nekatere druge dogodke in dejavnosti, ki bodo objavljeni naknadno (simpozij, molitvena srečanja duhovnih gibanj, redovnic in redovnikov, …). Nadškofija Ljubljana bo ob tej priložnostiSveti sedež tudi prosila za posebne odpustke za vernike, ki bodo ob v tem letu poromali v stolnico sv. Nikolaja in molili na grobu škofov.

Ustanovitev ljubljanske škofije je imela velik pomen za celoten takratni slovenski narod in ne samo za sorazmerno majhno ozemlje, ki ga je obsegala ob nastanku. Ljubljana je postala škofijski sedež, župnije novoustanovljene škofije pa so imele slovensko prebivalstvo. V srcu slovenskega ozemlja je nastalo samostojno slovensko cerkveno središče s številnimi blagodejnimi posledicami za prihodnja stoletja, vendar ne samo na verskem, ampak tudi na kulturnem, izobraževalnem, socialnem in političnem področju.

Objavljeno 04. 12. 2011

Podobni prispevki