Odbor za župnijske pastoralne svete nudi pomoč pri načrtni izbiri in obdelavi pastoralnih vsebin na sejah, pri izobraževanju članov ŽPS ter pospešuje njihovo izpopolnjevanje in druženje.

 

Voditelj Škofijskega odbora za ŽPS (ŠO ŽPS) je:
David Jenstrle
Ročevnica 60
4290 Tržič

E-naslov: z[email protected]
Tel.: 05/9041670

 

»Če se zdi krajevnemu škofu po posvetovanju z duhovniškim svetom primerno, naj se v vsaki župniji ustanovi pastoralni svet, ki mu predseduje župnik in v katerem verniki skupaj s tistimi, ki imajo v župniji delež pri pastoralni skrbi po svoji službi, pomagajo pri pospeševanju pastoralne dejavnosti. Pastoralni svet ima le posvetovalen glas in se ravna po določbah, ki jih izda krajevni škof« (Zakonik cerkvenega prava, kan. 536 par. 1, 2)

Objavljamo analizo dela ŽPS (2005-2010) in Predstavitev dela ŽPS v župniji.