V letu 2006 je bil na pobudo g. nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana ustanovljen Odbor za laiška gibanja in nove skupnosti. Odbor laiškim gibanjem in novim skupnosti v Sloveniji omogoča medsebojno srečevanje, institucionalen stik s Cerkvijo ter načrtovanje skupnih projektov.

»V Cerkvi morajo vedno obstajati tudi služenja in poslanstva, ki niso zgolj krajevne narave, ampak so v službi pooblastila, ki zajema kompleksno cerkveno stvarnost in oznanjevanje evangelija. Apostolsko obdobje, ki ima normativno vrednost, tako očitno poudarja ti dve razsežnosti, da vsakogar privede do spoznanja, kako sta za življenje Cerkve nepogrešljivi. Zakrament svetega reda, zakrament nasledstva je nujno vsebovan v tej strukturalni obliki, toda – še bolj kakor v krajevnih Cerkvah – ga obdaja mnogovrstnost služb in tu je povsem nemogoče spregledati tudi tisti del, ki v apostolatu Cerkve pripada ženam. Skratka, lahko bi celo trdili, da prvenstvo Petrovega naslednika obstaja zato, da zagotavlja bistvene razsežnosti cerkvenega življenja in jih urejeno združuje s strukturami krajevnih Cerkva.

Da ne bi prišlo do nesporazumov, je na tej točki treba jasno povedati, da se apostolska gibanja v zgodovini pojavljajo v vedno novih oblikah in nujno zato, ker so ravno odgovor Svetega Duha na spremenljive položaje, v katerih se Cerkev vsakokrat znajde. Naša naloga je le, da smo nanje skrbno pozorni, da v moči daru razlikovanja sprejmemo, kar prinašajo dobrega, in se naučimo premagati tisto, kar je manj primerno. Retrospektivni pogled na zgodovino Cerkve nam bo pomagal s hvaležnostjo ugotoviti, da je bilo onkraj vseh težav vedno tudi mogoče dati mesto znotraj Cerkve velikim novim stvarnostim, ki klijejo v njej.…

Papeško prvenstvo in škofovstvo, krajevna cerkvena struktura in apostolska gibanja potrebujejo drug drugega: prvenstvo lahko živi le prek živega škofovstva in z njim; škofovstvo lahko varuje svojo dinamično in apostolsko edinost le v nenehni povezanosti s prvenstvom. Kadar je eno od obeh oslabljeno ali zmanjšano, trpi zaradi tega vsa Cerkev.”

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Novi posegi Duha: Gibanja v Cerkvi, Ljubljana: Novi svet, 2007, 49-50, 56-57.

Voditelj Škofijskega odbora za laiška gibanja in nove skupnosti v Nadškofiji Ljubljana je dr. Janez Cerkovnik.